Home / WARMIŃSKO-MAZURSKIE / Powiat ELBLĄG / ELBLĄG, PRZED 1945 r. / ULICE / Królewiecka [Königsberg Straße] 20