6/6
e669918247c638151efb8c92087bd919.jpg SM 02130 GDAŃSKThumbnails

SM 01833 GDAŃSK
-
Szpital Wojewódzki
-
Nowe Ogrody [Neugarten] / Pohulanka
-
Prawa: Fotomemoria
Źródło: Negatyw
Rok: 1960
-
Sprzedaż: w formie zdjęcia lub pliku
Prawa do publikacji zastrzeżone