24/27
c6dfa5420aa563cd97d0e232043047d0.jpg JC 013873 GDAŃSKThumbnailsJCZD 010486 GDAŃSK

KOZD 01501 GDAŃSK
-
Wartka [Am Brausenden Wasser] / Rybackie Pobrzeże
-
Panorama
-
Prawa: Fotomemoria
Źródło: Negatyw
Rok: 1953
-
Sprzedaż: w formie zdjęcia lub pliku
Prawa do publikacji zastrzeżone