11/38
6f842cf93593f8cd3cf65709f777672b.jpg JC 012638 GDAŃSKThumbnailsJC 012639 GDAŃSK

JC 011767 GDAŃSK
-
Targ Rybny [Fischmarkt] / Szpitalna [Lazarettgang]
-
Prawa: Fotomemoria
Źródło: Negatyw
Rok: 1951
-
Sprzedaż: w formie zdjęcia lub pliku
Prawa do publikacji zastrzeżone