25/29
e01d77544430dd7d2f126385ba3e6fae.jpg JC 011963 GDAŃSKThumbnailsKOZD 01462 GDAŃSK

JCZD 010811 GDAŃSK
-
Ogarna 85-97 [Hundegasse] / Mieszczańska [Bergholdschegasse]
-
Prawa: Fotomemoria
Źródło: Negatyw
Rok: 1950
-
Sprzedaż: w formie zdjęcia lub pliku
Prawa do publikacji zastrzeżone