3/27
16469affb993eb40c875491a2e898208.jpg JCZD 010487 GDAŃSKThumbnailsJCZD 010488 GDAŃSK

SM 01467 GDAŃSK
-
Wartka [Am Brausenden Wasser] / Rybackie Pobrzeże
-
Prawa: Fotomemoria
Źródło: Negatyw
Rok: lata 50.
-
Sprzedaż: w formie zdjęcia lub pliku
Prawa do publikacji zastrzeżone