24/38
abd40300b9a81b69cb9963216ed58885.jpg SM 01437 GDAŃSKThumbnailsSM 01307 GDAŃSK

SM 01446 GDAŃSK
-
Podwale Staromiejskie [Altstädtischer Graben] / Targ Rybny / Sukiennicza
-
Prawa: Fotomemoria
Źródło: Negatyw
Rok: lata 50.
-
Sprzedaż: w formie zdjęcia lub pliku
Prawa do publikacji zastrzeżone